Mijn slimste investering als freelance illustrator

Als je me zou vragen wat de slimste investering is geweest voor mijn business, zou ik niet twijfelen. Dat was mijn geliefde iPad. Toch duurde het eventjes voordat die liefde opbloeide. De iPad heeft wel een half jaar liggen te verstoffen. Te. Veel. Opties. Gelukkig vond ik uiteindelijk een manier om er het maximale uit te halen. Inclusief heel veel winst. Niet voor niets dat ik nu er nu cursussen in geef…

iPad investering Gouden Lijntjes

Freelance illustrator worden

Ik had net besloten Gouden Lijntjes écht een kans te geven, 3,5 jaar geleden. Omdat ik geen idee had waar ik moest beginnen, besloot ik naar een Rotterdams event voor illustratoren te gaan dat ik op Facebook tegenkwam. Niet dat ik mezelf een illustrator noemde. Of vond dat ik überhaupt kon tekenen. Maar hee, het leek me een interessante groep mensen en er zou een inspirerende spreker komen (fun fact: dat was illustrator Marloes de Vries – van wie ik sindsdien groot fan ben).

Daar ontmoette ik illustrator Annemarie Gorissen (ze maakt o.a. prachtige dingen voor tijdschriften en kranten). Zij had haar iPad bij zich en liet me een paar penstreken zien. Dát leek me toch zo handig! Ik had geen flauw benul hoe ik de tekenskills ging opbouwen om net zulke mooie dingen te maken, maar ik voelde: dit moet ik hebben.

Creatief zonder budget

Probleem: ik zat op zwart zaad. Ik kwam net terug van een grote reis, en mijn beste plan om nog éven van mijn ouders’ bank weg te blijven was om een maand gratis te couchsurfen in een anti-kraakpand bij een vriendin in Londen (thanks, Kirs!). Ik had wel een spaarpotje opgebouwd om de eerste maanden in mijn nieuwe zzp-bestaan te overleven, maar om daar nou meteen zo’n grote hap uit te nemen…

Papieren huisjes tekenen in Procreate

Hoe begin je met illustreren op je iPad?

Toch heb ik het gedaan. Een grote iPad pro mét Apple Pencil, extra opslagruimte én een fancy Moleskine hoesje – als we dan toch bezig waren. (Als je wilt weten welke specificaties: kijk op deze pagina onderaan bij de FAQ!). Mijn nieuwe glimmende speeltje verscheen op de deurmat en ik vertrok naar Londen met een zee van tijd om handen. Het enige wat niet kwam opdagen…. was mijn motivatie om te illustreren. Ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen! Er waren zoveel apps. Zoveel functies bínnen die apps. En dan had ik het nog niet eens over mijn gebrekkige tekenvaardigheid. Er verscheen af en toe voorzichtig een cartoon-achtige tekening bij mijn zondagsversjes, maar daar bleef het dan ook bij. De eerste maanden van de prille relatie met mijn iPad verliepen ietwat koeltjes.

Professionele digitale illustraties maken op je iPad

En toen. Begon ik te onderzoeken. Te leren. Te oefenen. Ik ben zó ontzettend blij dat ik dat toch heb doorgezet. Sindsdien heeft mijn iPad zich denk ik minstens 20 keer terugverdiend. Zonder grappen. Een paar voorbeelden van hoe mijn nieuwe skill mij ontzettend vooruit hielp:

 • Ik werd razendsnel superhandig in mijn eigen digitale illustraties maken. (“U wilt een agenda-design in Turkije? Geen probleem, stuur ik op!”)
 • Ik produceerde in een handomdraai proefschetsen en professionele mockups voor muurschilderingen (“U wilt een offerte voor muurschilderingen op een volledig kantoor? Geen probleem, ik zorg dat alles bij elkaar past en zorg dat u direct weet hoe het in de ruimte staat!”)
 • De branding van mijn eigen bedrijf nam een enorme sprong (“Anders téken ik mijn visitekaartjes toch gewoon?”)
 • Het werd supereenvoudig om te experimenteren met stijlen en ‘materialen’ die ik nog niet aandurfde in real life (“Hallo, ideetjes voor nieuwe workshops!”).
 • Ik ontdekte uiteindelijk dat ik na al mijn research best zélf cursussen in Procreate kon geven, en had zo dus opeens een heel nieuw aanvullend businessmodel.
 • En zo kan ik nog wel even doorgaan…

Investeren in jouw creatieve droomleven

Ik realiseer me dat ik klink als een soort wandelend reclamebord voor de iPad. Ik beloof, ik word niet door Apple betaald (helaas;). Het is ook niet mijn bedoeling je te overtuigen om een enorme investering te doen als je dat echt niet ziet zitten. Wat ik wel wil zeggen: soms is het goed om gewoon je gevoel te volgen en in jezélf te investeren – ook al lijkt het alsof je er nog niet klaar voor bent. Je zet dan een nieuwe standaard voor jezelf waar je automatisch naar gaat leven, in plaats van dat je wacht tot je leven klaar is voor deze nieuwe standaard.

Recepten tekenen Procreate

Zelf leren tekenen in Procreate

Mocht je nou toch een beetje hulp nodig hebben met deze stap, dan heb ik iets leuks voor je! Je hoeft namelijk niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Ik geef een uitgebreide online cursus waarin ik jou leer tekenen op je iPad in de app Procreate. Mijn aller-liefste-lievelings app. Zodat jij geen maanden meer hoeft te verspillen met uitstelgedrag en research. Ik heb alles voor je uitgezocht, en het in een tiental handige video’s gegoten, verdeeld over 2 cursussen die perfect op elkaar aansluiten. Alle uitgebreide functies van de app komen aan bod. Door de leuke, praktische lessen – bomvol handige tekentips – draai jij er je hand niet meer om voor gave digitale illustraties. En zelfs… voor animatie! Procreate heeft namelijk een superhandige animatiefunctie waarmee je leuke GIFs kan maken. En die kan je zelfs weer toevoegen als stickers aan Instagram stories, waar anderen ze kunnen gebruiken… Goed, ik dwaal af. Als ik de eindeloze mogelijkheden van deze app blijf opnoemen, zijn we volgend jaar nóg bezig.

Wat jij moet doen, is vooral niet meer wachten, maar gewoon lekker beginnen. Als je het leuk vindt om daarbij mijn Procreate cursus te gebruiken als ondersteuning, vind je hier meer info, een sneak peak, en reviews.


My smartest investment as a freelance illustrator

If you would ask me about the smartest investment I ever did for my business, I wouldn’t hesitate. It’s my beloved iPad. Yet it took a little while for that love to blossom. My iPad spent nearly half a year gathering dust. Too. Many. Options. Luckily, I found a way to get the most out of it. Including a lot of profit. No wonder I give courses in it now…

Becoming a freelance illustrator

I had just decided to réally give Gouden Lijntjes (my company) a chance, 3.5 years ago. Because I had no idea where to start, I decided to go to an event for illustrators in Rotterdam, which I encountered on Facebook. Not that I called myself an illustrator. Or thought I could draw at all. But hey, it seemed like an interesting group of people and there would be an inspiring speaker (fun fact: that was illustrator Marloes de Vries – of whom I’m a big fan ever since).

There I met illustrator Annemarie Gorissen (who makes gorgeous drawings for magazines etc). She had brought her iPad and showed me a couple of pen stories. Now thát seemed convenient! I had no clue how to build the skills to draw just like her, but I felt: I need this little toy.

Creative without a budget

Problem: I was pretty broke. I had just come back from a big trip, and my best plan to stay off of my parents’ couch was to couch surf my friends anti-squatters home in Londen for a month or so (thanks, Kirs!). I did build up a bit of savings to survive my first couple of months as a freelance, but to take such a big chunk out of it right away….

How to start illustrating on your iPad?

And yet, I did. A big iPad Pro WITH an Apple Pencil, extra storage ánd a fancy Moleskine cover – while we were at it (if you want to know the specifications, check the FAQs at the bottom of this page). My shiny new toy arrived at the doormat, and I turned up in London with an ocean of time on my hands. The only thing that didn’t show up… was my motivation to start illustrating. I just didn’t know where to start! There were so many apps. So many options WITHIN those apps. Not to get me started about my lack of drawing skill. Ever now and then, very carefully, a cartoonish drawing appeared along my Sunday poems, but that was it. The first few months of my young relationship with my iPad went down quite passionless.

Making professional digital illustrations on your iPad

But then. I started doing research. Studying. Practicing. I am SO happy that I made the effort. Ever since, I’m pretty sure my iPad has earned back its value about 20 times. No jokes. A few examples of how my new skill helped my business tremendously:

 • I got pretty crafty in making my own digital illustrations (“You want a calendar design in Turkey? No problem, I’ll send it your way!”)
 • I very quickly produced sketches and professional mockups for murals (“U want an estimate for murals along your WHOLE office? Not a problem, I’ll make it match and give you an impression of how it will look in the room”)
 • My company branding took a leap (“Why don’t I DRAW my own business cards?”
 • It became super easy to experiment with different styles and “materials” I didn’t dare to take on IRL (“hello, new ideas for workshops!”
 • Eventually, I discovered that, after all that research, I could just as well teach my OWN Procreate courses. And BAM – a new additional business model was born.
 • I could go on like this for a while…

Investing in your creative dream life

I realize I sound like a walking ad for the iPad (which rhymes). I promise, I’m not being paid by Apple (unfortunately;). I also don’t mean to convince you to make a huge investment when you’re really not down for that. What I DO want to say: sometimes it is pretty good to follow your gut feeling and invest in YOURSELF – even thought it might seem you are not ready. You set a new standard, to which you will automatically adjust your life. Instead of waiting for your life to be ready for that new standard.

Learn how to draw in Procreate

If you happen to need a little help with that step, I’ve got something fun for you! You don’t need to reinvent the wheel every time. I teach an elaborate online course in which I teach you how to draw on your iPad in the app Procreate. My favourite app of all time. So you don’t have to waste month procrastinating and doing research. I’ve researched it all for you, and poured all that knowledge into 10 super convenient videos – divided into 2 courses that match seamlessly. We talk about the elaborate functionalities of the app. Together with the fun, practical lessons filled with handy drawing tips, you will make the prettiest illustrations in no time. And… even make your own GIFs! Which you can use to add as stickers to Instagram stories for other to use and… okay. I’m getting off track here. If I list all the endless possibilities of this app, you’ll still be reading next year.

What you need to do, is NOT wait any longer, but simply START. And if you like me to help you along a bit during that start, with my Procreate course (in Dutch), feel free to check out more information, a sneak peek, and reviews here.